Test wiedzy

TWIERDZENIE PITAGORASA

TWIERDZENIE PITAGORASA - zadania wprowadzające, zadania z treścią.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 15334 razy