Ideologie, test z WOSu

Test zawiera pytania dotyczące ideologii światowych. Doskonały do przygotowania przed Maturą. Test maturalny z WOSu. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ideologie"

1) Twórca pierwszej doktryny liberalnej
2) Liberalizm: wizja człowieka
3) Filozof austriacki, autor książki "Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie"
Podaj imię i nazwisko
4) Myśliciele liberalni
5) Skrajny nurt liberalizmu
6) Jeden z głównych twórców konserwartzmu
7) Konserwatyzm: wizja państwa
8) Premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990
Podaj imię i nazwisko
9) Z jakim ugrupowaniem związani byli: Michał Bobrzyński, Józef Szujski i Stanisław Tarnowski?
10) Data roczna rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II
11) Tytuł encykliki Leona XIII, w której papież skrytykował zarówno ustrój socjalistyczny, jak i liberalny
12) Politycy Chadeccy
13) Jesto to logo ...
14) Socjaldemokracja: wizja gospodarki
15) Zwolennicy budowy socjalizmu wskutek ewolucji i demokratycznego przejęcia władzy przez proletariat
16) Były premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (1997-2007) i były przywódca Partii Pracy (w latach 1994-2007). Podaj imię i nazwisko
17) Teoretyk komunizmu, twórca i pierwszy przywódca komunistycznych Chin, autor "Czerwonej książeczki". Podaj imię i nazwisko
18) Według komunizmu ustrój państwa powinien się opierać na zasadzie ...
19) Ideologia propagująca kult ziemi i szcunek dla przyrody
20) Jest to symbol ...
21) Za prekursora islamizmu uchodzi
22) Prawo regulujące wszystkie aspekty życia społecznego i prywatnego wyznawców islamu
23) Z jaką ideologią związana jest ta postać?
24) Ideolodzy nowej lewicy
25) Które z założeń nie pasują do nauki społecznej Kościoła?