Ideologie, doktryny i programy polityczne, test z WOSu

Test bardzo przydatny podczas przygotowań do matury z wosu, poziom rozszerzony Test maturalny z WOSu. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ideologie, doktryny i programy polityczne"

1) Wskaż ideologie totalitarne
2) Kto to jest? (Imię i nazwisko)
3) Prekursorem doktryny konserwatyzmu był :
4) Jaka doktryna zakłada, że państwo powinno pełnić rolę "stróża nocnego" i nie może ingerować w gospodarkę?
5) Sobór Watykański II miał miejsce w latach :
6) Inna nazwa chrześcijańskiej demokracji to :
7) Osoba przedstawiona na zdjęciu to :
8) Gospodarka powinna opierać się na prywatnej własności i zasadzie wolnej konkurencji. Doktryna, która tak głosi to :
9) Doktryna ta powstała w proteście przeciwko ciężkim warunkom pracy robotników oraz bardzo niskim płacom. Jest to :
10) Głównym twórcą socjaldemokracji był :