Pytania i odpowiedzi

Atomy i cząsteczki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 84471 razy
Pytanie 1
Dyfuzja to..
Samorzutne mieszanie sie cząstek stykających się substancji
Pytanie 2
Zjawisko dyfuzji to np.:
parzenie herbaty
Pytanie 3
Masa atomu siarki wynosi:
32u
Pytanie 4
Masa atomowa tlenu wynosi:
16u
Pytanie 5
Masa atomowa cząsteczki wody wynosi:
18u
Pytanie 6
Oblicz masę atomową podanej substancji chemicznej: (NH4)2CO3
96u
Pytanie 7
Prawo zachowania masy głosi że: Masa substratów biorących udział w danej reakcji chemicznej jest .... masie produktów zdobytych w tej samej reakcji
Pytanie 8
Ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48g tlenu, jeśli otrzymano 120g tlenku magnezu?
72 g
Pytanie 9
Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 32g tlenu i 401g rtęc. Oblicz, ile gramów tlenlku rtęci(II)poddano rozkłądowi, jesli wydajnośc reakcji wynosiła 95 % (Podaj odrazu wynik)
433
Pytanie 10
Ile jest powłok elektorowych
7
Pytanie 11
Wymien w kolejnośi powłpki literowe( k,l...)<br /&rt;(pisz po przecinkach i nie uzywaj spacji !)
K,L,M,N,O,P,Q
Pytanie 12
Na której powłoce zamieścimi 18 elektorów i ani jednego więcej? (podaj jedną cyfrę)
3
Pytanie 13
Nukleony to...?
protony
neutrony
Pytanie 14
Na ostatnije powłoce elektorowej znajadują się elektrony
walencyjne
Pytanie 15
O czym informuje nas Liczba masowa?
o nukleonach w jądrze atomowym
Pytanie 16
Para naukowców, który mieli związek z promieniotwórczością to:
Maria Curie-Skłodowska
Piotr Curie
Pytanie 17
Liczba atomowa żelaza to:
26
Pytanie 18
Od czego wzięła się nazwa grupy- AZOTOWCE?
Od pierwszych pierwiastków w danej grupie
Pytanie 19
Ile mamy okresów
7
Pytanie 20
Ile mamy grup?
18
Pytanie 21
O czym informują nas okresy
o ilości powłok elektronowych
Pytanie 22
O czym informuje nas numer grupy?
o liczbie elektronów walencyjnych
Pytanie 23
Wiecej metali jest po stronie.... w układzie okresowym pierwiastków.
Pytanie 24
Prawo okresowości głosi:<br /&rt;<br /&rt;Własciwoścj pierwiastków, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową, nie powtarzają sie okresowo.<br /&rt;<br /&rt;Prawda czy fałsz ?
fałsz