Strona 1

Kongres wiedeński, klasa7

Pytanie 1
Która z bitew doprowadziła do załamania się hegemonii Francji w Europie?
pod Jeną-Auerstedt
pod Wagram
pod Lipskiem
pod Borodino
Pytanie 2
Kiedy rozpoczęły się obrady kongresu wiedeńskiego?
Obrady rozpoczęto
we wrześniu
1814
roku.
Pytanie 3
Z armiami których państw wojska Napoleona stoczyły bitwę pod Waterloo?
Wielkiej Brytanii
Austrii
Prus
Rosji
Pytanie 4
Podaj datę bitwy pod Waterloo.
Bitwa ta została rozegrana
18
czerwca
1815
roku.
Pytanie 5
Jakie trzy zasady mające zachować porządek w Europie uchwalono na kongresie wiedeńskim?
równowaga
restauracja
legitymizm
parlamentaryzm
militaryzm
Pytanie 6
Do kiedy obowiązywały ustalenia kongresu wiedeńskiego?
do I wojny światowej
do II wojny światowej
do Wiosny Ludów