Strona 1

Kongres wiedeński, klasa7

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Która z bitew doprowadziła do załamania się hegemonii Francji w Europie?
pod Jeną-Auerstedt
pod Wagram
pod Lipskiem
pod Borodino
Pytanie 2
Kiedy rozpoczęły się obrady kongresu wiedeńskiego?
Obrady rozpoczęto
we wrześniu
1814
roku.
Pytanie 3
Z armiami których państw wojska Napoleona stoczyły bitwę pod Waterloo?
Austrii
Prus
Wielkiej Brytanii
Rosji
Pytanie 4
Podaj datę bitwy pod Waterloo.
Bitwa ta została rozegrana
18
czerwca
1815
roku.
Pytanie 5
Jakie trzy zasady mające zachować porządek w Europie uchwalono na kongresie wiedeńskim?
restauracja
równowaga
parlamentaryzm
militaryzm
legitymizm
Pytanie 6
Do kiedy obowiązywały ustalenia kongresu wiedeńskiego?
do II wojny światowej
do I wojny światowej
do Wiosny Ludów
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące ustaleń kongresu wiedeńskiego.
Zlikwidowano Związek Reński a w jego miejsce utworzono Związek Niemiecki.
Prawda
Granice Francji powróciły do tych z 1804 roku.
Fałsz
Zlikwidowano Państwo Kościelne.
Fałsz
Wielka Brytania umocniła swoje panowanie na oceanach i w koloniach.
Prawda
Do Austrii dołączono tereny Serbii i księstwa Wołoskiego.
Fałsz
Zlikwidowano Królestwo Włoch.
Prawda
Z ziem Belgii, Holandii i Szwajcarii utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów.
Fałsz
Pytanie 8
Jakie państwa na terenie Włoch utworzono na mocy kongresu wiedeńskiego?
Królestwo Sardynii
Królestwo Neapolu
Królestwo Rzymu
Królestwo Obojga Sycylii