Fiszki

Kongres wiedeński, klasa7

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 4164 razy
Która z bitew doprowadziła do załamania się hegemonii Francji w Europie?
pod Wagram
pod Borodino
pod Jeną-Auerstedt
pod Lipskiem
pod Lipskiem
Kiedy rozpoczęły się obrady kongresu wiedeńskiego?
Obrady rozpoczęto
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Obrady rozpoczęto we wrześniu 1814 roku.
Z armiami których państw wojska Napoleona stoczyły bitwę pod Waterloo?
Wielkiej Brytanii
Austrii
Rosji
Prus
Wielkiej Brytanii
Prus
Podaj datę bitwy pod Waterloo.
Bitwa ta została rozegrana
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Bitwa ta została rozegrana 18 czerwca 1815 roku.
Jakie trzy zasady mające zachować porządek w Europie uchwalono na kongresie wiedeńskim?
legitymizm
restauracja
militaryzm
parlamentaryzm
równowaga
legitymizm
restauracja
równowaga
Do kiedy obowiązywały ustalenia kongresu wiedeńskiego?
do II wojny światowej
do Wiosny Ludów
do I wojny światowej
do I wojny światowej
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące ustaleń kongresu wiedeńskiego.
1. Wielka Brytania umocniła swoje panowanie na oceanach i w koloniach.
2. Granice Francji powróciły do tych z 1804 roku.
3. Zlikwidowano Związek Reński a w jego miejsce utworzono Związek Niemiecki.
4. Do Austrii dołączono tereny Serbii i księstwa Wołoskiego.
5. Zlikwidowano Królestwo Włoch.
6. Zlikwidowano Państwo Kościelne.
7. Z ziem Belgii, Holandii i Szwajcarii utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów.
1. Wielka Brytania umocniła swoje panowanie na oceanach i w koloniach.
2. Zlikwidowano Związek Reński a w jego miejsce utworzono Związek Niemiecki.
3. Zlikwidowano Królestwo Włoch.
Jakie państwa na terenie Włoch utworzono na mocy kongresu wiedeńskiego?
Królestwo Neapolu
Królestwo Rzymu
Królestwo Sardynii
Królestwo Obojga Sycylii
Królestwo Sardynii
Królestwo Obojga Sycylii
Jak nazywał się sojusz zawarty we wrześniu 1815 roku pomiędzy Rosją, Austrią i Prusami?
Święte Przymierze
Jakie wydarzenie uznaje się za inaugurację kongresu wiedeńskiego?
koncert symfoniczny
spektakl teatralny
bal maskowy
uroczysty bankiet
bal maskowy
Ile komisji roboczych pracowało nad porozumieniami kongresu wiedeńskiego?
12
10
24
6
10
Który uczestnik kongresu wiedeńskiego był orędownikiem zachowania równowagi sił w Europie?
Klemens von Metternich
Robert Stewart Castlereagh
Charles Talleyrand
Klemens von Metternich
Podaj datę podpisania aktu końcowego.
Akt końcowy podpisano
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Akt końcowy podpisano 9 czerwca 1815 roku.
Kto był inicjatorem Świętego Przymierza?
Aleksander I
Fryderyk Wilhelm III
Franciszek I Habsburg
Aleksander I