Pytania i odpowiedzi

Kongres wiedeński, klasa7

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 4167 razy
Pytanie 1
Która z bitew doprowadziła do załamania się hegemonii Francji w Europie?
pod Lipskiem
Pytanie 2
Kiedy rozpoczęły się obrady kongresu wiedeńskiego?
Obrady rozpoczęto
we wrześniu
1814
roku.
Pytanie 3
Z armiami których państw wojska Napoleona stoczyły bitwę pod Waterloo?
Prus
Wielkiej Brytanii
Pytanie 4
Podaj datę bitwy pod Waterloo.
Bitwa ta została rozegrana
18
czerwca
1815
roku.
Pytanie 5
Jakie trzy zasady mające zachować porządek w Europie uchwalono na kongresie wiedeńskim?
restauracja
legitymizm
równowaga
Pytanie 6
Do kiedy obowiązywały ustalenia kongresu wiedeńskiego?
do I wojny światowej
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe dotyczące ustaleń kongresu wiedeńskiego.
Wielka Brytania umocniła swoje panowanie na oceanach i w koloniach.
Prawda
Granice Francji powróciły do tych z 1804 roku.
Fałsz
Zlikwidowano Związek Reński a w jego miejsce utworzono Związek Niemiecki.
Prawda
Do Austrii dołączono tereny Serbii i księstwa Wołoskiego.
Fałsz
Zlikwidowano Królestwo Włoch.
Prawda
Zlikwidowano Państwo Kościelne.
Fałsz
Z ziem Belgii, Holandii i Szwajcarii utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów.
Fałsz
Pytanie 8
Jakie państwa na terenie Włoch utworzono na mocy kongresu wiedeńskiego?
Królestwo Sardynii
Królestwo Obojga Sycylii
Pytanie 9
Jak nazywał się sojusz zawarty we wrześniu 1815 roku pomiędzy Rosją, Austrią i Prusami?
Święte Przymierze
Pytanie 10
Jakie wydarzenie uznaje się za inaugurację kongresu wiedeńskiego?
bal maskowy
Pytanie 11
Ile komisji roboczych pracowało nad porozumieniami kongresu wiedeńskiego?
10
Pytanie 12
Który uczestnik kongresu wiedeńskiego był orędownikiem zachowania równowagi sił w Europie?
Klemens von Metternich
Pytanie 13
Podaj datę podpisania aktu końcowego.
Akt końcowy podpisano
9
czerwca
1815
roku.
Pytanie 14
Kto był inicjatorem Świętego Przymierza?
Aleksander I