Strona 1

Zanim zaczęła się historia

Pytanie 1
Jakie osiągnięcie cywilizacyjne zakończyło istnienie prehistorii.
wynalezienie pisma
udomowienie zwierząt
założenie miast
opracowanie kalendarza
Pytanie 2
Ile epok prehistorii wyróżniamy?
cztery
dwie
trzy
Pytanie 3
Pierwszy hominid, który wykorzystywał prymitywne narzędzia to:
Australopitek
Ardipitek
Homo habilis
Pytanie 4
Pochodzenie, rozwój i procesy występujące na drodze do powstania człowieka rozumnego to:
Pytanie 5
Pierwszy hominid, który potrafił wytwarzać narzędzia to:
Homo erectus
Australopitek
Ardipitek
Homo habilis
Pytanie 6
Kiedy na Ziemi pojawił się Australopitek?
około 3,5 mln lat temu
około 5,1 mln lat temu
około 4,2 mln lat temu
około 2,8 mln lat temu
Pytanie 7
Kiedy na Ziemi pojawił się Homo sapiens?
około 200 tys. lat temu
około 700 tys. lat temu
około 500 tys. lat temu
około 300 tys. lat temu
Pytanie 8
Na którym kontynencie Homo sapiens pojawił się najpóźniej?
w Australii
w Ameryce
w Azji
w Europie