Strona 2

Zanim zaczęła się historia

Pytanie 9
Który gatunek hominida opanował sztukę rozniecania ognia?
Homo sapiens
Homo erectus
Homo habilis
Pytanie 10
Zaznacz ramy czasowe paleolitu.
Paleolit trwał od
2,5 mln
do
15 tys.
lat p.n.e.
Pytanie 11
Zaznacz ramy czasowe mezolitu.
Mezolit trwał od
15 tys.
do około
4500
lat p.n.e.
Pytanie 12
Zaznacz ramy czasowe neolitu.
Neolit trwał od około
4500
do
1800
lat p.n.e.
Pytanie 13
Elementami rewolucji neolitycznej były:
wynalezienie pisma
uprawa roślin
opracowanie kalendarza
hodowla zwierząt
wytop miedzi
Pytanie 14
Rewolucja neolityczna najwcześniej pojawiła się na obszarze:
Sahary
Bliskiego Wschodu
Delty Nilu
Europy Południowej
Pytanie 15
Kiedy założono Jerycho?
około 8350 lat p.n.e.
około 9400 lat p.n.e.
około 5850 lat p.n.e.
około 7750 lat p.n.e.
Pytanie 16
Połącz zwierzę z okresem jego udomowienia.
koń
ok. 4,5 tys. lat p.n.e.
śwnia
ok. 7 tys. lat p.n.e.
pies
ok. 15 tys. lat p.n.e.
owca
ok. 8 tys. lat p.n.e.
krowa
ok. 6 tys. lat p.n.e.
kot
ok. 4 tys. lat p.n.e.