Pytania i odpowiedzi

Zanim zaczęła się historia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Poziom podstawowy. Pytania z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres prehistorii, rewolucja neolityczna, pierwsze ludzkie osady i narzędzia.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 6135 razy
Pytanie 1
Jakie osiągnięcie cywilizacyjne zakończyło istnienie prehistorii.
wynalezienie pisma
Pytanie 2
Ile epok prehistorii wyróżniamy?
trzy
Pytanie 3
Pierwszy hominid, który wykorzystywał prymitywne narzędzia to:
Australopitek
Pytanie 4
Pochodzenie, rozwój i procesy występujące na drodze do powstania człowieka rozumnego to:
antropogeneza
Pytanie 5
Pierwszy hominid, który potrafił wytwarzać narzędzia to:
Homo habilis
Pytanie 6
Kiedy na Ziemi pojawił się Australopitek?
około 4,2 mln lat temu
Pytanie 7
Kiedy na Ziemi pojawił się Homo sapiens?
około 300 tys. lat temu
Pytanie 8
Na którym kontynencie Homo sapiens pojawił się najpóźniej?
w Ameryce
Pytanie 9
Który gatunek hominida opanował sztukę rozniecania ognia?
Homo erectus
Pytanie 10
Zaznacz ramy czasowe paleolitu.
Paleolit trwał od
2,5 mln
do
15 tys.
lat p.n.e.
Pytanie 11
Zaznacz ramy czasowe mezolitu.
Mezolit trwał od
15 tys.
do około
4500
lat p.n.e.
Pytanie 12
Zaznacz ramy czasowe neolitu.
Neolit trwał od około
4500
do
1800
lat p.n.e.
Pytanie 13
Elementami rewolucji neolitycznej były:
uprawa roślin
hodowla zwierząt
Pytanie 14
Rewolucja neolityczna najwcześniej pojawiła się na obszarze:
Bliskiego Wschodu
Pytanie 15
Kiedy założono Jerycho?
około 8350 lat p.n.e.
Pytanie 16
Połącz zwierzę z okresem jego udomowienia.
pies
ok. 15 tys. lat p.n.e.
owca
ok. 8 tys. lat p.n.e.
śwnia
ok. 7 tys. lat p.n.e.
krowa
ok. 6 tys. lat p.n.e.
koń
ok. 4,5 tys. lat p.n.e.
kot
ok. 4 tys. lat p.n.e.
Pytanie 17
Osada Çatal Hüyük była otoczona wysokim na 5 metrów murem.
fałsz
Pytanie 18
Brąz to stop:
miedzi i cyny
Pytanie 19
Struktura utworzona z głazów wkopanych pionowo w ziemię i wielkiego płaskiego bloku skalnego, który był na nich ułożony to:
dolmen
Pytanie 20
Kiedy i gdzie odkryto sposób na wytop żelaza?
Około
II
tysiąclecia p.n.e.
na Bliskim Wschodzie
.
Pytanie 21
Skała wulkaniczna, której używano w Çatal Hüyük do produkcji narzędzi to:
obsydian