Test z historii

Droga ku wspólnej Europie

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Europa po II wojnie światowej i początki Unii Europejskiej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 2811 razy