Strona 1

Droga ku wspólnej Europie

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Który z włoskich królów abdykował po zakończeniu II wojny światowej?
Humbert II
Wiktor Emanuel III
Humbert I
Wiktor Emanuel II
Pytanie 2
W którym z europejskich państw rządził António de Oliveira Salazar?
w Hiszpanii
w Portugalii
w Grecji
we Włoszech
Pytanie 3
Które państwa utworzyły Beneluks?
RFN
Belgia
Holandia
Luksemburg
Dania
Pytanie 4
W którym roku powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
w 1948 r.
w 1952 r.
w 1961 r.
w 1957 r.
Pytanie 5
Robert Shuman był premierem:
RFN
Francji
Belgii
Włoch
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
podpisanie układu z Schengen
1985 r.
ogłoszenie planu Schumana
1950 r.
zawarcie traktatu z Maastricht
1992 r.
powstanie Beneluksu
1948 r.
utworzenie EWG
1958 r.
zawarcie traktatu paryskiego
1951 r.
Pytanie 7
Kiedy powstała Unia Europejska?
Unia Europejska powstała
1
listopada
1993
roku na mocy traktatu podpisanego w
Maastricht
.
Pytanie 8
Połącz kraj z jego rokiem wstąpienia do EWG.
Wielka Brytania
1973 r.
Portugalia
1986 r.
Grecja
1981 r.