Fiszki

Droga ku wspólnej Europie

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Europa po II wojnie światowej i początki Unii Europejskiej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 1769 razy
Który z włoskich królów abdykował po zakończeniu II wojny światowej?
Humbert I
Wiktor Emanuel III
Wiktor Emanuel II
Humbert II
Wiktor Emanuel III
W którym z europejskich państw rządził António de Oliveira Salazar?
w Hiszpanii
w Grecji
we Włoszech
w Portugalii
w Portugalii
Które państwa utworzyły Beneluks?
RFN
Belgia
Dania
Luksemburg
Holandia
Belgia
Luksemburg
Holandia
W którym roku powołano do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
w 1961 r.
w 1952 r.
w 1948 r.
w 1957 r.
w 1952 r.
Robert Shuman był premierem:
RFN
Włoch
Francji
Belgii
Francji
Połącz datę z wydarzeniem.
powstanie Beneluksu
1948 r.
ogłoszenie planu Schumana
1950 r.
zawarcie traktatu paryskiego
1951 r.
utworzenie EWG
1958 r.
podpisanie układu z Schengen
1985 r.
zawarcie traktatu z Maastricht
1992 r.
Kiedy powstała Unia Europejska?
Unia Europejska powstała
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku na mocy traktatu podpisanego w
. . . . . . . .
.
Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu podpisanego w Maastricht.
Połącz kraj z jego rokiem wstąpienia do EWG.
Wielka Brytania
1973 r.
Grecja
1981 r.
Portugalia
1986 r.
Kiedy odbyły się pierwsze bezpośrednie i powszechne wybory do Parlamentu Europejskiego?
w 1979 r.
w 1989 r.
w 1986 r.
w 1972 r.
w 1979 r.
Które państwa powołały do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
Belgia
Włochy
RFN
Grecja
Hiszpania
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Luksemburg
Belgia
Włochy
RFN
Francja
Holandia
Luksemburg
Które z państw było inicjatorem ustanowienia wspólnego europejskiego rynku rolnego?
Francja
Włochy
Belgia
RFN
Francja
Kiedy zawarto unię celną krajów EWG?
1 stycznia 1963 r.
1 sierpnia 1962 r.
1 lipca 1968 r.
1 maja 1965 r.
1 lipca 1968 r.
Które organizacje powoływało do życia podpisanie traktatów rzymskich?
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Europejską Wspólnotę Gospodarczą
Wysoką Władzę
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
Europejską Wspólnotę Gospodarczą
Uzupełnij informacje dotyczące rewolucji goździków.
Rewolucja goździków została przeprowadzona w
. . . . . . . .
roku w
. . . . . . . .
. W jej wyniku doszło do obalenia
. . . . . . . .
rządu i
. . . . . . . .
.
Rewolucja goździków została przeprowadzona w 1974 roku w Portugalii. W jej wyniku doszło do obalenia autorytarnego rządu i dekolonizacji.