Pytania i odpowiedzi

Bizancjum w czasach świetności

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Powstanie i upadek Cesarstwa bizantyjskiego, rządy Justyniana I Wielkiego.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 12561 razy
Pytanie 1
Mianem Bizancjum określa się:
Cesarstwo wschodniorzymskie
Pytanie 2
Na który wiek przypada okres największej świetności Bizancjum?
VI w.
Pytanie 3
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
podział cesarstwa rzymskiego
395 r.
początek panowania Justyniana I
527 r.
wejście w życie Kodeksu Justyniana
529 r.
śmierć Justyniana I
565 r.
Pytanie 4
Z ilu ksiąg oraz przepisów składał się Kodeks Justyniana?
Był on podzielony na
12
ksiąg a w jego skład wchodziło ponad
4600
przepisów prawnych.
Pytanie 5
Bazylika Hagia Sophia to inaczej kościół:
Mądrości Bożej
Pytanie 6
W którym roku Konstantynopol nawiedziło trzęsienie ziemi, które doprowadziło do zawalenia się kopuły w bazylice Hagia Sophia?
w 558 r.
Pytanie 7
Czym były zdobione wnętrza bizantyjskich kościołów?
freskami i mozaikami
Pytanie 8
Zdecydowana większość mieszkańców Bizancjum używała języka:
greckiego
Pytanie 9
Jak nazywały się bizantyjskie obrazy przedstawiające świętych, które malowano najczęściej na drewnie?
ikony
Pytanie 10
Które państwo podbiło Bizancjum i zdobyło Konstantynopol?
Imperium Osmańskie
Pytanie 11
Kiedy upadł Konstantynopol i jak długo trwała jego obrona?
Konstantynopol został zdobyty w roku
1453
po trwającym
53
dni oblężeniu. W trakcie walk zginął ostatni cesarz bizantyjski -
Konstantyn XI
.
Pytanie 12
Jakie ziemie podbiło Bizancjum w czasie panowania Justyniana I?
Italię
Afrykę północną
Sycylię
południową Hiszpanię
Pytanie 13
Ilu mieszkańców liczył Konstantynopol w czasie panowania Justyniana I?
około 500 tys.
Pytanie 14
Rzędy kolumn połączone ze sobą łukami, które często pojawiały się w bizantyjskiej architekturze to:
arkady