Test z języka polskiego

Głoski i litery - ile jest ich w wyrazie?

Ćwiczenie polega na liczeniu głosek i liter w poszczególnych wyrazach.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 1183 razy