Test z języka polskiego

Ile sylab w danym wyrazie? Policz!

Ćwiczenie to służy do utrwalenia umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 692 razy