Strona 1

Klasa 5, dział 7 - Polska w XIII-XV wieku

Pytanie 1
W którym mieście odbyła się koronacja Władysława Łokietka?
we Wrocławiu
w Krakowie
w Gnieźnie
w Poznaniu
Pytanie 2
Kto był pierwszym seniorem podczas rozbicia dzielnicowego?
Bolesław Kędzierzawy
Władysław Wygnaniec
Mieszko Stary
Leszek Biały
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
1138 r.
śmierć Bolesława Krzywoustego
1146 r.
Bolesław Kędzierzawy zostaje seniorem
1173 r.
Mieszko Stary zostaje seniorem
1177 r.
Kazimierz Sprawiedliwy zostaje seniorem
Pytanie 4
Jaki był cel zjazdu w Gąsawie?
najazd na Zakon Krzyżacki
atak na Pomorze Zachodnie
obalenie Władysława Laskonogiego w dzielnicy senioralnej
zakończenie sporów między Piastami
Pytanie 5
Kto i dlaczego sprowadził Krzyżaków do Polski?
Za sprowadzenie Krzyżaków do Polski odpowiada
Konrad Mazowiecki
, który potrzebował ich wsparcia w obronie
Mazowsza
przed
Prusami
. Krzyżacy przybyli do Polski w roku
1226
a na swoją siedzibę otrzymali ziemię
chełmińską
.
Pytanie 6
Jaką dzielnicę w testamencie po ojcu otrzymał we władanie Mieszko Stary?
Ziemię Sandomierską
Mazowsze
Wielkopolskę
Małopolskę
Pytanie 7
W którym roku miał miejsce najazd mongolski na Polskę?
w 1238 r.
w 1227 r.
w 1249 r.
w 1241 r.
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kazimierz Wielki był najstarszym koronowanym władcą Polski.
Fałsz
Walkę o koronę polską z czeskim królem Wacławem II toczył Władysław Łokietek.
Prawda
Władysław Łokietek był koronowany na Wawelu.
Prawda
Przemysł II był koronowany na Wawelu.
Fałsz
Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski wbrew woli papieża.
Fałsz