Fiszki

Klasa 5, dział 7 - Polska w XIII-XV wieku

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 8829 razy
W którym mieście odbyła się koronacja Władysława Łokietka?
w Gnieźnie
we Wrocławiu
w Poznaniu
w Krakowie
w Krakowie
Kto był pierwszym seniorem podczas rozbicia dzielnicowego?
Bolesław Kędzierzawy
Leszek Biały
Władysław Wygnaniec
Mieszko Stary
Władysław Wygnaniec
Połącz datę z wydarzeniem.
1138 r.
1146 r.
1173 r.
1177 r.
śmierć Bolesława Krzywoustego
Bolesław Kędzierzawy zostaje seniorem
Mieszko Stary zostaje seniorem
Kazimierz Sprawiedliwy zostaje seniorem
1138 r.
śmierć Bolesława Krzywoustego
1146 r.
Bolesław Kędzierzawy zostaje seniorem
1173 r.
Mieszko Stary zostaje seniorem
1177 r.
Kazimierz Sprawiedliwy zostaje seniorem
Jaki był cel zjazdu w Gąsawie?
najazd na Zakon Krzyżacki
zakończenie sporów między Piastami
atak na Pomorze Zachodnie
obalenie Władysława Laskonogiego w dzielnicy senioralnej
zakończenie sporów między Piastami
Kto i dlaczego sprowadził Krzyżaków do Polski?
Za sprowadzenie Krzyżaków do Polski odpowiada
. . . . . . . .
, który potrzebował ich wsparcia w obronie
. . . . . . . .
przed
. . . . . . . .
. Krzyżacy przybyli do Polski w roku
. . . . . . . .
a na swoją siedzibę otrzymali ziemię
. . . . . . . .
.
Za sprowadzenie Krzyżaków do Polski odpowiada Konrad Mazowiecki, który potrzebował ich wsparcia w obronie Mazowsza przed Prusami. Krzyżacy przybyli do Polski w roku 1226 a na swoją siedzibę otrzymali ziemię chełmińską.
Jaką dzielnicę w testamencie po ojcu otrzymał we władanie Mieszko Stary?
Ziemię Sandomierską
Wielkopolskę
Mazowsze
Małopolskę
Wielkopolskę
W którym roku miał miejsce najazd mongolski na Polskę?
w 1238 r.
w 1227 r.
w 1249 r.
w 1241 r.
w 1241 r.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Przemysł II był koronowany na Wawelu.
2. Walkę o koronę polską z czeskim królem Wacławem II toczył Władysław Łokietek.
3. Kazimierz Wielki był najstarszym koronowanym władcą Polski.
4. Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski wbrew woli papieża.
5. Władysław Łokietek był koronowany na Wawelu.
1. Walkę o koronę polską z czeskim królem Wacławem II toczył Władysław Łokietek.
2. Władysław Łokietek był koronowany na Wawelu.
Podaj nazwę koronacyjnego miecza królów polskich.
Szczerbiec

Został on użyty po raz pierwszy podczas koronacji Władysława Łokietka, 20 stycznia 1320 roku w Krakowie.

Połącz datę z wydarzeniem.
1295 r.
1300 r.
1320 r.
1331 r.
1333 r.
1343 r.
1364 r.
koronacja Przemysła II
koronacja Wacława II
koronacja Władysława Łokietka
bitwa pod Płowcami
koronacja Kazimierza Wielkiego
zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu
utworzenie Akademii Krakowskiej
1295 r.
koronacja Przemysła II
1300 r.
koronacja Wacława II
1320 r.
koronacja Władysława Łokietka
1331 r.
bitwa pod Płowcami
1333 r.
koronacja Kazimierza Wielkiego
1343 r.
zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu
1364 r.
utworzenie Akademii Krakowskiej
Który z władców stworzył na terenach Polski urząd starosty?
Władysław Łokietek
Przemysł II
Wacław II
Wacław III
Wacław II
Zaznacz władców, którzy w 1364 roku przybyli do Krakowa na zaproszenie Kazimierza Wielkiego.
Edward III Plantagenet
Ludwik Węgierski
Karol V Mądry
Piotr Cypryjski
Rudolf IV Założyciel
Karol IV Luksemburski
Ludwik Węgierski
Piotr Cypryjski
Rudolf IV Założyciel
Karol IV Luksemburski
Uzupełnij zdanie.
Na tronie polskim w
. . . . . . . .
roku zasiadła Jadwiga Andegaweńska. W momencie objęcia rządów miała niespełna
. . . . . . . .
lat.
Na tronie polskim w 1384 roku zasiadła Jadwiga Andegaweńska. W momencie objęcia rządów miała niespełna 12 lat.
Kiedy i gdzie zawarto unię polsko-litewską?
Została zawarta w
. . . . . . . .
w roku
. . . . . . . .
.
Została zawarta w Krewie w roku 1385.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Podczas bitwy pod Grunwaldem walki toczyło ponad 50 tysięcy osób.
2. W wyniku I pokoju toruńskiego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską.
3. Jadwiga zmarła w 1402 roku.
1. Podczas bitwy pod Grunwaldem walki toczyło ponad 50 tysięcy osób.
2. W wyniku I pokoju toruńskiego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską.
W jakich latach obradował sobór w Konstancji?
Sobór w Konstancji obradował od
. . . . . . . .
do
. . . . . . . .
roku.
Sobór w Konstancji obradował od 1414 do 1418 roku.
Połącz datę z wydarzeniem.
1411 r.
1413 r.
1434 r.
1444 r.
1454 r.
1466 r.
I pokój toruński
unia w Horodle
śmierć Władysława Jagiełły
bitwa pod Warną
wybuch wojny trzynastoletniej
II pokój toruński
1411 r.
I pokój toruński
1413 r.
unia w Horodle
1434 r.
śmierć Władysława Jagiełły
1444 r.
bitwa pod Warną
1454 r.
wybuch wojny trzynastoletniej
1466 r.
II pokój toruński
W jaki sposób Polska weszła w posiadanie zamku w Malborku?
został wykupiony od najemników
został przekazany na mocy decyzji papieża
został zdobyty
został wykupiony od krzyżaków
został wykupiony od najemników
Ile dzieci miał Kazimierz Jagiellończyk z Elżbietą Habsburżanką?
dziewięcioro
piętnaścioro
jedenaścioro
trzynaścioro
trzynaścioro