Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 7 - Polska w XIII-XV wieku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziały 7 historii dla szkoły podstawowej. Rozbicie dzielnicowe i jego skutki, zjednoczenie Polski i koniec dynastii Piastów na tronie Polski. Okres rządów Jagiellonów, wojny z Krzyżakami, monarchia stanowa w Polsce.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 6904 razy
Pytanie 1
W którym mieście odbyła się koronacja Władysława Łokietka?
w Krakowie
Pytanie 2
Kto był pierwszym seniorem podczas rozbicia dzielnicowego?
Władysław Wygnaniec
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
1138 r.
śmierć Bolesława Krzywoustego
1146 r.
Bolesław Kędzierzawy zostaje seniorem
1173 r.
Mieszko Stary zostaje seniorem
1177 r.
Kazimierz Sprawiedliwy zostaje seniorem
Pytanie 4
Jaki był cel zjazdu w Gąsawie?
zakończenie sporów między Piastami
Pytanie 5
Kto i dlaczego sprowadził Krzyżaków do Polski?
Za sprowadzenie Krzyżaków do Polski odpowiada
Konrad Mazowiecki
, który potrzebował ich wsparcia w obronie
Mazowsza
przed
Prusami
. Krzyżacy przybyli do Polski w roku
1226
a na swoją siedzibę otrzymali ziemię
chełmińską
.
Pytanie 6
Jaką dzielnicę w testamencie po ojcu otrzymał we władanie Mieszko Stary?
Wielkopolskę
Pytanie 7
W którym roku miał miejsce najazd mongolski na Polskę?
w 1241 r.
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Przemysł II był koronowany na Wawelu.
Fałsz
Walkę o koronę polską z czeskim królem Wacławem II toczył Władysław Łokietek.
Prawda
Kazimierz Wielki był najstarszym koronowanym władcą Polski.
Fałsz
Władysław Łokietek został koronowany na króla Polski wbrew woli papieża.
Fałsz
Władysław Łokietek był koronowany na Wawelu.
Prawda
Pytanie 9
Podaj nazwę koronacyjnego miecza królów polskich.
Szczerbiec

Został on użyty po raz pierwszy podczas koronacji Władysława Łokietka, 20 stycznia 1320 roku w Krakowie.

Pytanie 10
Połącz datę z wydarzeniem.
1295 r.
koronacja Przemysła II
1300 r.
koronacja Wacława II
1320 r.
koronacja Władysława Łokietka
1331 r.
bitwa pod Płowcami
1333 r.
koronacja Kazimierza Wielkiego
1343 r.
zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu
1364 r.
utworzenie Akademii Krakowskiej
Pytanie 11
Który z władców stworzył na terenach Polski urząd starosty?
Wacław II
Pytanie 12
Zaznacz władców, którzy w 1364 roku przybyli do Krakowa na zaproszenie Kazimierza Wielkiego.
Karol IV Luksemburski
Ludwik Węgierski
Piotr Cypryjski
Rudolf IV Założyciel
Pytanie 13
Uzupełnij zdanie.
Na tronie polskim w
1384
roku zasiadła Jadwiga Andegaweńska. W momencie objęcia rządów miała niespełna
12
lat.
Pytanie 14
Kiedy i gdzie zawarto unię polsko-litewską?
Została zawarta w
Krewie
w roku
1385
.
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Podczas bitwy pod Grunwaldem walki toczyło ponad 50 tysięcy osób.
Prawda
W wyniku I pokoju toruńskiego Polska odzyskała ziemię dobrzyńską.
Prawda
Jadwiga zmarła w 1402 roku.
Fałsz
Pytanie 16
W jakich latach obradował sobór w Konstancji?
Sobór w Konstancji obradował od
1414
do
1418
roku.
Pytanie 17
Połącz datę z wydarzeniem.
1411 r.
I pokój toruński
1413 r.
unia w Horodle
1434 r.
śmierć Władysława Jagiełły
1444 r.
bitwa pod Warną
1454 r.
wybuch wojny trzynastoletniej
1466 r.
II pokój toruński
Pytanie 18
W jaki sposób Polska weszła w posiadanie zamku w Malborku?
został wykupiony od najemników
Pytanie 19
Ile dzieci miał Kazimierz Jagiellończyk z Elżbietą Habsburżanką?
trzynaścioro