Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 4 - Kręgowce zmiennocieplne

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Kręgowce zmiennocieplne czyli ryby, płazy i gady.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 24587 razy
Pytanie 1
Zaznacz elementy wspólne poszczególnych gromad kręgowców.
ryby, płazy
ciało pokryte śluzem
ryby
skrzela
gady
błony płodowe
płazy, gady
obecność płuc
płazy
rozwój złożony
ryby, gady
ciało pokryte łuskami
Pytanie 2
Pławikoniki zaliczamy do:
ryb
Pytanie 3
Które z wymienionych gromad kręgowców są zdolne do oddychania przez skórę?
płazy
Pytanie 4
Zaznacz płetwy parzyste:
piersiowa
brzuszna
Pytanie 5
Które z wymienionych zwierząt zaliczamy do płazów?
traszki
salamandry
kumaki
Pytanie 6
Jak nazywa się fragment ciała ryb ochraniające ich skrzela?
pokrywy skrzelowe
Pytanie 7
Zaznacz rodzaje gadów występujące na terenie Polski.
węże
żółwie
jaszczurki
Pytanie 8
Połącz w pary rodzaj jaja z gromadą kręgowców.
ikra
ryby
skrzek
płazy
jajo
gady
Pytanie 9
Ryba przedstawiona na zdjęciu to:
Skorpena pospolita
Pytanie 10
U których z wymienionych gromad kręgowców występuje zapłodnienie wewnętrzne?
gadów
Pytanie 11
Traszka grzebieniasta i salamandra plamista to przykład płazów:
ogoniastych
Pytanie 12
U których z płazów kończyny tylne i przednie są tej samej długości?
ogoniastych
Pytanie 13
U których gromad kręgowców występują powieki?
płazów
gadów
Pytanie 14
Połącz gromadę z typem płuc jakie posiada.
gady
gąbczaste, podzielone na komory
płazy
workowate, słabo pofałdowane
Pytanie 15
Połącz gromadę z typem skóry jaka jest dla niej charakterystyczna.
płazy
silnie ukrwiona skóra
gady
skóra nieprzepuszczająca wody i gazów
ryby
pokryta śluzem i łuskami
Pytanie 16
Jak nazywa się symetryczny narząd czuciowy znajdujący się w skórze ryb?
linia boczna
Pytanie 17
Których płazów nie spotkamy w Polsce?
beznogich
Pytanie 18
Cechy ryb świadczące o przystosowaniu ich do życia w wodzie to:
skrzela
opływowy kształt
płetwy