Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 2 - Aparat ruchu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 32271 razy
Pytanie 1
Uzupełnij zdanie dotyczące aparatu ruchu.
Aparat ruchu dzielimy na części: czynną i bierną. Do części biernej zaliczamy układ
szkieletowy
a do części czynnej układ
mięśniowy
.
Pytanie 2
Jakie funkcje pełni układ mięśniowy.
wytwarza ciepło
utrzymuje prawidłową postawę
Pytanie 3
Które elementy wchodzą w skład szkieletu osiowego?
czaszka
klatka piersiowa
kręgosłup
Pytanie 4
Która kość w układzie szkieletowym człowieka jest najdłuższa?
udowa
Pytanie 5
Jakie rodzaje kości wyróżniamy?
kości długie
kości płaskie
kości krótkie
kości różnokształtne
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Tkanka chrzęstna nie zawiera w sobie związków mineralnych.
Związki mineralne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to wapń i fosfor.
Pytanie 7
Jaki szpik kostny występuje u dzieci?
czerwony
Pytanie 8
Jaką część masy tkanki kostnej stanowią poszczególne jej elementy?
związki mineralne
około 70%
białka
około 25%
komórki kostne
około 5%
Pytanie 9
Który rodzaj szpiku kostnego produkuje komórki krwi i płytki krwi?
czerwony
Pytanie 10
Czym połączona jest większość kości czaszki?
szwami
Pytanie 11
Uzupełnij zdanie dotyczące budowy kości.
Tkanka kostna
zbita
jest zbudowana z ułożonych w kręgi blaszek kostnych. Są one umiejscowione dookoła kanału, przez który przechodzą
naczynia krwionośne i nerw
. Tkanka kostna
gąbczasta
jest natomiast zbudowana z blaszek kostnych tworzących
beleczki kostne
. Tkanka kostna gąbczasta
wypełnia wnętrze
kości, natomiast tkanka kostna zbita
buduje wierzchnią warstwę
.
Pytanie 12
Zaznacz kości wchodzące w skład mózgoczaszki.
kość ciemieniowa
kość sitowa
kość skroniowa
Pytanie 13
Połącz odcinek kręgosłupa z liczbą kręgów lub kością w nim występującą.
szyjny
7 kręgów
piersiowy
12 kręgów
lędźwiowy
5 kręgów
krzyżowy
kość krzyżowa
ogonowy
kość guziczna
Pytanie 14
Zaznacz odpowiedzi prawidłowe.
Kość krzyżowa powstała w wyniku zrośnięcia się 5 kręgów.
Klatka piersiowa składa się z 12 par żeber.
Palce dłoni składają się z trzech paliczków za wyjątkiem kciuka, który zbudowany jest z dwóch.
Pytanie 15
Zaznacz kości tworzące miednicę.
kość krzyżowa
kość guziczna
kość miedniczna