Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 2 - Aparat ruchu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 69306 razy
Pytanie 1
Uzupełnij zdanie dotyczące aparatu ruchu.
Aparat ruchu dzielimy na części: czynną i bierną. Do części biernej zaliczamy układ
szkieletowy
a do części czynnej układ
mięśniowy
.
Pytanie 2
Jakie funkcje pełni układ mięśniowy.
wytwarza ciepło
utrzymuje prawidłową postawę
Pytanie 3
Które elementy wchodzą w skład szkieletu osiowego?
czaszka
klatka piersiowa
kręgosłup
Pytanie 4
Która kość w układzie szkieletowym człowieka jest najdłuższa?
udowa
Pytanie 5
Jakie rodzaje kości wyróżniamy?
kości długie
kości płaskie
kości krótkie
kości różnokształtne
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Tkanka chrzęstna nie zawiera w sobie związków mineralnych.
Związki mineralne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to wapń i fosfor.
Pytanie 7
Jaki szpik kostny występuje u dzieci?
czerwony
Pytanie 8
Jaką część masy tkanki kostnej stanowią poszczególne jej elementy?
związki mineralne
około 70%
białka
około 25%
komórki kostne
około 5%
Pytanie 9
Który rodzaj szpiku kostnego produkuje komórki krwi i płytki krwi?
czerwony
Pytanie 10
Czym połączona jest większość kości czaszki?
szwami
Pytanie 11
Uzupełnij zdanie dotyczące budowy kości.
Tkanka kostna
zbita
jest zbudowana z ułożonych w kręgi blaszek kostnych. Są one umiejscowione dookoła kanału, przez który przechodzą
naczynia krwionośne i nerw
. Tkanka kostna
gąbczasta
jest natomiast zbudowana z blaszek kostnych tworzących
beleczki kostne
. Tkanka kostna gąbczasta
wypełnia wnętrze
kości, natomiast tkanka kostna zbita
buduje wierzchnią warstwę
.
Pytanie 12
Zaznacz kości wchodzące w skład mózgoczaszki.
kość ciemieniowa
kość sitowa
kość skroniowa
Pytanie 13
Połącz odcinek kręgosłupa z liczbą kręgów lub kością w nim występującą.
szyjny
7 kręgów
piersiowy
12 kręgów
lędźwiowy
5 kręgów
krzyżowy
kość krzyżowa
ogonowy
kość guziczna
Pytanie 14
Zaznacz odpowiedzi prawidłowe.
Kość krzyżowa powstała w wyniku zrośnięcia się 5 kręgów.
Klatka piersiowa składa się z 12 par żeber.
Palce dłoni składają się z trzech paliczków za wyjątkiem kciuka, który zbudowany jest z dwóch.
Pytanie 15
Zaznacz kości tworzące miednicę.
kość krzyżowa
kość guziczna
kość miedniczna
Pytanie 16
Ruchome połączenia kości to:
stawy
Pytanie 17
Które kości wchodzą w skład kości przedramienia?
kość łokciowa
kość promieniowa
Pytanie 18
Połącz termin z definicją.
panewka
wklęsła powierzchnia stawowa
główka
wypukła powierzchnia stawowa
torebka stawowa
elastyczna struktura blokująca ruch kości w nieprawidłowych kierunkach
więzadła
struktury wzmacniające konstrukcję stawu
jama stawowa
miejsce na styku dwóch powierzchni stawowych, wypełnione mazią mającą na celu ochronę kości przed ścieraniem
Pytanie 19
Który ze stawów w ludzkim organizmie jest najbardziej obciążony i narażony na urazy?
staw kolanowy
Pytanie 20
Staw biodrowy należy do stawów:
kulistych
Pytanie 21
W jaki sposób mięśnie są przymocowane do kości?
za pomocą ścięgien
Pytanie 22
Jaka substancja powstaje w komórkach mięśni gdy korzystają one z procesów beztlenowych?
kwas mlekowy
Pytanie 23
Zaznacz zdania prawdziwe.
Organizm ludzki składa się z ponad 600 mięśni szkieletowych.
Ścięgna zbudowane są z tkanki łącznej.
Mięśnie gładkie zbudowane są z jednojądrowych komórek.
Pytanie 24
Boczne, patologiczne skrzywienie boczne kręgosłupa nazywamy:
skoliozą
Pytanie 25
Połącz objawy z chorobą aparatu ruchu.
obrzęk stawu spowodowany naciągnięciem lub naderwaniem torebki stawowej bądź więzadeł
skręcenie stawu
wada budowy stopy polegająca na prawie całkowitym przyleganiu jej podstawy do podłoża
płaskostopie
zbytnie przechylenie głowy i ramion do przodu
nadmierna kifoza piersiowa
zmniejszona gęstość kości powodująca częstsze złamania i uszkodzenia
osteoporoza
nieprawidłowy rozwój szkieletu, deformacja kości długich i bóle szkieletowe
krzywica