Fiszki

Klasa 7, dział 2 - Aparat ruchu

Test w formie fiszek Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 32245 razy
Uzupełnij zdanie dotyczące aparatu ruchu.
Aparat ruchu dzielimy na części: czynną i bierną. Do części biernej zaliczamy układ
. . . . . . . .
a do części czynnej układ
. . . . . . . .
.
Aparat ruchu dzielimy na części: czynną i bierną. Do części biernej zaliczamy układ szkieletowy a do części czynnej układ mięśniowy.
Jakie funkcje pełni układ mięśniowy.
gromadzi substancje mineralne
wytwarza komórki krwi
utrzymuje prawidłową postawę
wytwarza ciepło
nadaje organizmowi kształt
utrzymuje prawidłową postawę
wytwarza ciepło
Które elementy wchodzą w skład szkieletu osiowego?
czaszka
miednica
klatka piersiowa
obojczyki
kręgosłup
czaszka
klatka piersiowa
kręgosłup
Która kość w układzie szkieletowym człowieka jest najdłuższa?
ramienna
udowa
strzałkowa
piszczelowa
udowa
Jakie rodzaje kości wyróżniamy?
kości krótkie
kości symetryczne
kości różnokształtne
kości płaskie
kości obłe
kości długie
kości krótkie
kości różnokształtne
kości płaskie
kości długie
Zaznacz zdania prawdziwe.
Związki mineralne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to wapń i fosfor.
Tkanka chrzęstna nie zawiera w sobie związków mineralnych.
Ludzki szkielet składa się z 218 kości.
U osób dorosłych wyróżniamy trzy rodzaje szpiku kostnego.
Powierzchnię kości pokrywa tkanka kostna zbita.
Związki organiczne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to cukry i tłuszcze.
Związki mineralne wchodzące w skład substancji międzykomórkowej w kościach to wapń i fosfor.
Tkanka chrzęstna nie zawiera w sobie związków mineralnych.
Jaki szpik kostny występuje u dzieci?
żółty
szary
czerwony
biały
czerwony
Jaką część masy tkanki kostnej stanowią poszczególne jej elementy?
związki mineralne
około 70%
białka
około 25%
komórki kostne
około 5%
Który rodzaj szpiku kostnego produkuje komórki krwi i płytki krwi?
czerwony
żółty
czerwony
Czym połączona jest większość kości czaszki?
mięśniami gładkimi
chrząstką
stawami
szwami
szwami
Uzupełnij zdanie dotyczące budowy kości.
Tkanka kostna
. . . . . . . .
jest zbudowana z ułożonych w kręgi blaszek kostnych. Są one umiejscowione dookoła kanału, przez który przechodzą
. . . . . . . .
. Tkanka kostna
. . . . . . . .
jest natomiast zbudowana z blaszek kostnych tworzących
. . . . . . . .
. Tkanka kostna gąbczasta
. . . . . . . .
kości, natomiast tkanka kostna zbita
. . . . . . . .
.
Tkanka kostna zbita jest zbudowana z ułożonych w kręgi blaszek kostnych. Są one umiejscowione dookoła kanału, przez który przechodzą naczynia krwionośne i nerw. Tkanka kostna gąbczasta jest natomiast zbudowana z blaszek kostnych tworzących beleczki kostne. Tkanka kostna gąbczasta wypełnia wnętrze kości, natomiast tkanka kostna zbita buduje wierzchnią warstwę.
Zaznacz kości wchodzące w skład mózgoczaszki.
kość ciemieniowa
kość skroniowa
kość sitowa
kość jarzmowa
żuchwa
kość nosowa
kość ciemieniowa
kość skroniowa
kość sitowa
Połącz odcinek kręgosłupa z liczbą kręgów lub kością w nim występującą.
szyjny
7 kręgów
piersiowy
12 kręgów
lędźwiowy
5 kręgów
krzyżowy
kość krzyżowa
ogonowy
kość guziczna
Zaznacz odpowiedzi prawidłowe.
Palce dłoni składają się z trzech paliczków za wyjątkiem kciuka, który zbudowany jest z dwóch.
Szwy zbudowane są z tkanki łącznej włóknistej.
Otwór kręgowy występuje pomiędzy łukiem a wyrostkami kręgu.
Kość krzyżowa powstała w wyniku zrośnięcia się 5 kręgów.
Trzy pary żeber nie mają połączenia z mostkiem.
Klatka piersiowa składa się z 12 par żeber.
Palce dłoni składają się z trzech paliczków za wyjątkiem kciuka, który zbudowany jest z dwóch.
Kość krzyżowa powstała w wyniku zrośnięcia się 5 kręgów.
Klatka piersiowa składa się z 12 par żeber.
Zaznacz kości tworzące miednicę.
obojczyk
kość krzyżowa
kość guziczna
kość miedniczna
rzepka
kość krzyżowa
kość guziczna
kość miedniczna

Powiązane tematy

#biologia #klasa7 #klasa7biologia

Inne tryby