Test ortograficzne

Dyktando `rz`, `ż`,`sz`

Dyktando sprawdza znajomość słów zawierających `rz`,`ż` i `sz`
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 8989 razy