Test ortograficzne

Pisownia wyrazów z "ch" i "h"

Test sprawdzający zdolności ortograficzne w tym, kiedy powinno stosować się literę "h" lub "ch".
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 19558 razy