A31: Technik logistyk, test kwalifikacji zawodowej.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 39 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "A31: Technik logistyk".

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich". Arkusz testowy Wrzesień 2015, Kwalifikacja E15
Zawodowe, Ogólny
40
#e15 #technikteleinformatyk #testkompetencjizawodowych
Test egzaminacyjny "Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów". Arkusz testowy Styczeń 2016, Kwalifikacja B34
Zawodowe, Ogólny
40
#b34 #technikgeodeta #testkompetencjizawodowych
Testy
Zawodowe, Liceum, Technikum
2
#sadsadda
Test kompetencji zawodowych. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.
Zawodowe, Ogólny
40
#kompetencjezawodowe #r11 #technikweterynarii #weterynaria
Test egzaminacyjny "Sporządzanie potraw i napojów". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T6
Zawodowe, Ogólny
40
#t6 #technikzywienia #testkompetencjizawodowych

Pytania zawarte w teście