A31: Technik logistyk, test kwalifikacji zawodowej.

Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A.31 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 39 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "A31: Technik logistyk".

Test kompetencji zawodowych. Kwalifikacja T12, Oznaczenie arkusza: T.12 - X-18.01
Zawodowe, Ogólny
40
#technikhotelarstwa #t12
Test egzaminacyjny "Sporządzanie potraw i napojów". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T6
Zawodowe, Ogólny
40
#t6 #technikzywienia #testkompetencjizawodowych
Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt. Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja R9
Zawodowe, Ogólny
40
#technikweterynarii #testkompetencjizawodowych #r9
Test egzaminacyjny "Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi." Arkusz testowy Czerwiec 2014, Kwalifikacja Z19
Zawodowe, Ogólny
40
#z19 #testkompetencjizawodowych #technikfarmaceutyczny
Test egzaminacyjny "Organizacja żywienia i usług gastronomicznych". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja T15
Zawodowe, Ogólny
40
#t15 #testkompetencjizawodowych #technikzywienia

Pytania zawarte w teście