Fizjologia - Kolokwium 4, test z medycyny

Kolokwium z Fizjologii Test wiedzy online z medycyny. Test składa się z 100 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia - Kolokwium 4"

1) 1. Widzenie fototopowe
2) 2. Za pamięć epizodyczną odpowiada:
3) Za pamięć proceduralną odpowiada:
4) widzenie barw ustala się
5) złe ustawienie gałek ocznych nie ma nic wspólnego z nerwem:
6) w fazie snu NREM
7) człowiek jest w stanie odróżnić dźwięki różniące się o:
8) zdolność skupiająca u człowieka
9) Najwyższy równoważnik energetyczny ma:
10) Tkanka tłuszczowa brunatna:
11) motorykę żołądka hamuje:
12) Gastryna powoduje
13) sok trzustkowy zawiera
14) Afazja czuciowa jest wywołana uszkodzeniem: - WERNICKIEGO
15) za przyspieszenie kątowe odpowiada:
16) do układu kary i nagrody należy
17) toniczne napięcie mięśni jelita
18) zmianę ułożenia głowy w kierunku pionowym (grawitacja) wykrywa
19) włókna C
20) pobudzenie motoryki jelita
21) przyspieszenie liniowe poziome (odchylenie głowy od pionu) wykrywa
22) leptyna
23) Faza REM
24) łaknienie pobudzają:
25) Grelina nastawia człowieka na poszukiwanie pokarmu ponieważ aktywuje ośrodki głodu
26) Uszkodzenie hipokampa może powodować, że człowiek nie wie, czy coś się już kiedyś wydarzyło ponieważ hipokamp steruje popędami i emocjami
27) Smak i węch to telereceptory ponieważ wymagają kontaktu z bodźcem
28) 27. Dalekowzroczność leczy się soczewką skupiającą ponieważ za słabe załamanie światła uniemożliwia powstanie obrazu na siatkówce
29) Kobiety mają lepszą izolację cieplną ponieważ mają więcej tkanki tłuszczowej
30) Napływ jonów Na+ do komórki zmysłowej powoduje depolaryzację ponieważ rozciągnięcie błony pod uciskiem otwiera kanały sodowe
31) Strach powstaje w jądrze korowo-przyśrodkowym ciała migdałowatego
32) Wadliwe ustawienie gałek można sprawdzić testem Hirshberga (diagnostyka zeza!)
33) Skurcz mięsni gładkich jelita jest wywołany napływem Ca2+ do komórki
34) Intensywność bodźca zapisuje się w częstotliwości
35) Zmniejszanie się potencjału generującego jest wywołane działanie bodźca o stałym natężeniu i jest to adaptacja
36) Rekrutacja występuje przy zmniejszonej sile bodźca
37) Barwnikiem pręcików jest rodopsyna
38) BER w dwunastnicy wynosi 12/min
39) Barwnikiem czopków jest jodopsyna
40) BER w żołądku 3/min
41) W próbie Webera jak chory słyszy lepiej na chore ucho to jest uraz przewodzenia
42) Sekretyna pobudza wydzielanie glukagonu
43) Rozciągnięcie żołądka przekazuje informacje przez CART, MSH do ośrodka
44) Temperatura w odbycie 36,6 C
45) Afazja słuchowa zawsze z amuzją
46) Jądro ogoniaste – pamięć proceduralna
47) Soczewkę odżywiają wyspecjalizowane naczynia
48) Ciało rzęskowe wydziela płyn do tylnej komory
49) Gruczoły potowe są unerwione cholinergicznie
50) Alkalizacja sprzyja wchłanianiu
51) Żelazo wchłania się w jelicie grubym
52) Zapotrzebowanie na żelazo wynosi ok.0,5mg
53) Komórki okładzinowe wydzielają substancję wiążącą witaminę B12
54) Kwasy żółciowe są wydzielanie w ilości ok.2000ml
55) Tworzenie KW. Ż jest zależne od ich ilości w wątrobie, a to od powrotu z jelita
56) Przy spojrzeniu z przedmiotu dalekiego na bliski źrenica się zwęża
57) Potencjał w komórkach mięśniowych układu pokarmowego wywołują komórki Cajala
58) Najwięcej TRH wydziela się w nocy między 24 a 4
59) BMI 40 to dobra masa ciała
60) Organizm podwyższa temperaturę rozszerzając naczynia
61) WHR mówi o dystrybucji tkanki tłuszczowej
62) Całkowita przemiana materii to utrzymanie podstawowych f-cji życiowych
63) Pierwsza faza połykania jest odruchowa
64) Receptorów zimna jest mniej
65) Receptory wibracji adaptują się szybko
66) Ciepło jest przewodzone włóknami mielinowymi
67) Uszkodzenie płata skroniowego wywołuje niepoznawanie przedmiotów
68) Półkula prawa odpowiada za nadawanie znaczenia słownego
69) Półkula prawa odpowiada za emocje społeczne
70) Małe pola recepcyjne i hamowanie oboczne są ważne dla ostrości czucia
71) Jeśli cyrklem jakimś tam dotkniemy dwóch sąsiadujących pól recepcyjnych to będzie jedno wrażenie
72) Za odchylenia pionowe odpowiada łagiewka
73) W jednym kubku smakowym są receptory różnych smaków
74) Nerw X nie przenosi czucia smaku
75) Bradykinina i serotonina pobudzają nocyceptory
76) Termogeneza drżeniowa powstaje w podwzórzu tylnym
77) Fale delta= sen wolnofalowy
78) U zdrowego człowieka ciśnienie śródgałkowe ma 10-21 mmHg
79) Jedyne fizjologiczne ubytki widzenia to plamka ślepa i żółta
80) Siła skurczu jest warunkowana amplitudą potencjału
i 20 innych...