Fizjologia Ganong fragmenty, test z medycyny

. Test dla studentów z medycyny. Test składa się z 28 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia Ganong fragmenty"

1) Który receptor błonowy jest ściśle związany z receptorami dotyku?
2) Receptory dotyku to:
3) W skórze jest 4-10 razy więcej punktów wrażliwych na:
4) Receptory czucia zimna reagują w zakresie temperatur:
5) Włóknami aferentnymi dla receptorów czucia zimna są włókna:
6) Włóknami aferentymi dla receptorów czucia ciepła są włókna:
7) Włóknami aferentnymi dla czucia dotyku są włókna:
8) Receptor błonowy czucia zimna to:
9) Receptor reagujący na uszkadzającą wysoką temperaturę oraz na kapsaicynę to:
10) Receptor czucia uszkadzającej wysokiej temperatury ale niewrażliwy na kapsaicynę, to:
11) Receptor wrażliwy na mannitol, to:
12) Włóknami nerwowymi przewodzącymi czucie bólu są włókna:
13) Na zakończeniach neuronów przekazujących czucie łagodnego, szybko przewodzonego bólu, wydzielany jest neurotransmiter:
14) Na zakończeniach nerwowych przewodzących czucie silnego, wolno przewodzonego bólu, wydziela się:
15) Ból szybki przewodzony jest włóknami:
16) Ból wolny przewodzony jest włóknami:
17) Receptor wanilinowy (VR1) reaguje na:
18) Receptor VRL-1 reaguje na:
19) Zjawisko występujące przy stanie zapalnym, gdzie bodźce nieszkodliwe, jak np. dotyk, powodują ból, to:
20) Zjawisko (np. w stanie zapalnym), gdzie bodźce, które w normalnych warunkach wywołałyby tylko niewielki ból, powoduje nadmiernie silną odpowiedź bólową, to:
21) Piękący ból wywołany przecięciem włókien nerwowych (ból neuropatyczny) to:
22) Czy kauzalgii może towarzyszyć hiperalgezja i alodynia?
23) Skóra dotkniętego nią obszaru staje się cienka, lśniąca i nadmiernie porośnięta włosami, a wyładowania w układzie współczulnym w przypadku jej wystąpienia wywołują ból. Mowa o:
24) Czy odruchowa dystrofia współczulna może towarzyszyć kauzalgii?
25) Brak tego białka wstrzymuje proces powstawania tolerancji ale nie ma wpływu na uzależnienie. Mowa o: *tolerancja - zapotrzebowanie na co raz większe dawki (np. morfiny) w celu uzyskania danego skutku przeciwbólowego lub innego * uzależnienie - kompulsywna potrzeba przyjmowania środka, niemal za wszelką cenę
26) Źrenica Argylla Robertsona to:
27) Presbyopia to:
28) Procesem przystosowania do bliży nazywamy: