Ogniem i Mieczem, Test z Lektury

Test znajomości lektury Henryka Sienkiewicza pt "Ogniem i Mieczem" Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ogniem i Mieczem"

1) Ogniem i Mieczem wydano po raz pierwszy w roku
2) Akcja utworu rozgrywa się w latach:
3) Bohun miał na imię:
4) Bohun był
5) Heleną z Rozłogów ratuję:
6) Horpyna była
7) Herb Longinusa Podbipięty to:
8) "Zdobycie" chorągwi przez Zagłobę miało miejsce w bitwie pod:
9) Kogo Bohun zabił w zemście za odebranie obiecanej mu Heleny?
10) Rzędzian był pachołkiem
11) Gdzie mieszkała Horpyna?
12) Gdzie Zagłoba ukrył Helenę po jej odbiciu?
13) Kto przysiągł Bogu że zetnie trzy głowy jednym cięciem?
14) Hetman wojsk kozackich przez którego wybuchło powstanie nazywał się:
15) Jak miał na imię kniaź Kurcewiczów który ranił Bohuna, gdy ten napadł na nich w Rozłogach?
16) Helena, gdy ujrzała Bohuna po zdobyciu Baru:
17) Jeden z kozaków podczas biesiady po zwycięskiej bitwie pił:
18) Po zdobyciu chorągwi Zagłoba od Jaremy dostał:
19) Branie ludzi w niewolę przez Tatarów nazywamy "wzięciem w ..."
20) Jakiego herbu był Bohdan Chmielnicki?
21) Wybranką Skrzetuskiego była:
22) Jak nazywała się osada na kresach Rzeczpospolitej?
23) O co Chmielnicki miał żal do Czaplińskiego?
24) Z kim Chmielnicki zawiązał sojusz podczas powstania?
25) W jaki sposób zginął Młody Barabasz?