Krzyżacy- test, Test z Lektury

20 pytań Test gimnazjalny z lektury szkolnej. Test składa się z 6 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Krzyżacy- test"

1) jak nazywał się ojciec danusi
2) jak nazywał się ojciec Jagienki
3) kiedy rozpoczyna się akcja książki
4) gdzie Zbyszko poznał Danusię
5) co obiecał Zbyszko Danusi
6) kto uratował Zbyszka przed śmiercią