Pytania i odpowiedzi

Ogniem i Mieczem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test znajomości lektury Henryka Sienkiewicza pt "Ogniem i Mieczem"
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 5773 razy
Pytanie 1
Ogniem i Mieczem wydano po raz pierwszy w roku
1884
Pytanie 2
Akcja utworu rozgrywa się w latach:
1647 - 1651
Pytanie 3
Bohun miał na imię:
Jurko
Pytanie 4
Bohun był
atamanem
Pytanie 5
Heleną z Rozłogów ratuję:
Zagłoba
Pytanie 6
Horpyna była
wiedźmą
Pytanie 7
Herb Longinusa Podbipięty to:
Zerwikaptur
Pytanie 8
"Zdobycie" chorągwi przez Zagłobę miało miejsce w bitwie pod:
Konstantynowem
Pytanie 9
Kogo Bohun zabił w zemście za odebranie obiecanej mu Heleny?
Kurcewiczów
Pytanie 10
Rzędzian był pachołkiem
Skrzetuskiego
Pytanie 11
Gdzie mieszkała Horpyna?
w Czortowym Jarze
Pytanie 12
Gdzie Zagłoba ukrył Helenę po jej odbiciu?
w Barze
Pytanie 13
Kto przysiągł Bogu że zetnie trzy głowy jednym cięciem?
Podbipięta
Pytanie 14
Hetman wojsk kozackich przez którego wybuchło powstanie nazywał się:
Chmielnicki
Pytanie 15
Jak miał na imię kniaź Kurcewiczów który ranił Bohuna, gdy ten napadł na nich w Rozłogach?
Mikołaj
Pytanie 16
Helena, gdy ujrzała Bohuna po zdobyciu Baru:
raniła się nożem
Pytanie 17
Jeden z kozaków podczas biesiady po zwycięskiej bitwie pił:
z nocnika
Pytanie 18
Po zdobyciu chorągwi Zagłoba od Jaremy dostał:
200 czerwonych złotych
Pytanie 19
Branie ludzi w niewolę przez Tatarów nazywamy "wzięciem w ..."
Jasyr
Pytanie 20
Jakiego herbu był Bohdan Chmielnicki?
Abdank z krzyżykiem
Pytanie 21
Wybranką Skrzetuskiego była:
Helena Kurcewiczówna
Pytanie 22
Jak nazywała się osada na kresach Rzeczpospolitej?
Chechryń
Pytanie 23
O co Chmielnicki miał żal do Czaplińskiego?
o zabicie syna
Pytanie 24
Z kim Chmielnicki zawiązał sojusz podczas powstania?
z Tatarami
Pytanie 25
W jaki sposób zginął Młody Barabasz?
rozerwany przez Kozaków