Test wiedzy

Nato część I

Informacje, które przydatne są do mojego jutrzejszego egzaminu :)
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 3659 razy