Test wiedzy

NATO - geneza, organy, cele, zadania

Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1909 razy