Pytania i odpowiedzi

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 7275 razy
Pytanie 1
Pierwszą próbę połączenia Polski i Litwy w jedno państwo podjęto podczas zawarcia:
unii mielnickiej
Pytanie 2
W którym roku zawarto unię w Krewie?
w 1385 r.
Pytanie 3
W którym roku Zygmunt II August został królem Polski?
w 1548 r.
Pytanie 4
Unia lubelska byłą unią:
realną
Pytanie 5
Kiedy zawarto unię lubelską?
Została zawarta
1
lipca
1569
roku.
Pytanie 6
Herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego była:
Pogoń
Pytanie 7
Który litewski senator nie złożył jako jedyny podpisu pod aktem unii?
Mikołaj Radziwiłł
Pytanie 8
Ziemie wielkiego księstwa litewskiego które w 1569 roku zostały przyłączone do królestwa polskiego to:
Wołyń
Podlasie
Ukraina
Pytanie 9
Które z elementów państwowości zachowały odrębność po zawarciu unii lubelskiej?
skarb
sądownictwo
urzędy
wojsko
Pytanie 10
Jaką powierzchnię zajmowała Rzeczpospolita Obojga Narodów po zawarciu unii lubelskiej?
około 800 tys km2
Pytanie 11
Ile osób zamieszkiwało Rzeczpospolitą Obojga Narodów po zawarciu unii lubelskiej?
około 7 milionów
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
Polska magnateria była zainteresowana uściśleniem unii polsko-litewskiej ze względu na możliwość wzbogacenia się.
Prawda
Średnia szlachta litewska była przeciwna zacieśnianiu unii polsko-litewskiej ze względu na obawę utraty wpływów.
Fałsz
Abu zmusić litewskich magnatów do udziału w obradach sejmu walnego w Lublinie zdecydował się na włączenie ziem litewskich do Polski.
Prawda