Generator PDF

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 183 razy