Fiszki

Rzeczpospolita Obojga Narodów

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Unia polsko-litewska jej postanowienia i następstwa.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 173 razy
Pierwszą próbę połączenia Polski i Litwy w jedno państwo podjęto podczas zawarcia:
unii smoleńskiej
unii mielnickiej
unii bydgoskiej
unii toruńskiej
unii mielnickiej
W którym roku zawarto unię w Krewie?
w 1398 r.
w 1372 r.
w 1385 r.
w 1404 r.
w 1385 r.
W którym roku Zygmunt II August został królem Polski?
w 1533 r.
w 1556 r.
w 1548 r.
w 1569 r.
w 1548 r.
Unia lubelska byłą unią:
monetarną
realną
personalną
realną
Kiedy zawarto unię lubelską?
Została zawarta
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Została zawarta 1 lipca 1569 roku.
Herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego była:
Pogoń
Który litewski senator nie złożył jako jedyny podpisu pod aktem unii?
Aleksander Zasławski
Mikołaj Radziwiłł
Jerzy Ossoliński
Andrzej Holszański
Mikołaj Radziwiłł
Ziemie wielkiego księstwa litewskiego które w 1569 roku zostały przyłączone do królestwa polskiego to:
Kurlandia
Zaporoże
Podlasie
Wołyń
Ukraina
Podlasie
Wołyń
Ukraina
Które z elementów państwowości zachowały odrębność po zawarciu unii lubelskiej?
polityka zagraniczna
sądownictwo
senat
moneta
skarb
urzędy
wojsko
sejm
sądownictwo
skarb
urzędy
wojsko
Jaką powierzchnię zajmowała Rzeczpospolita Obojga Narodów po zawarciu unii lubelskiej?
około 900 tys km2
około 800 tys km2
około 1,1 mln km2
około 600 tys km2
około 800 tys km2
Ile osób zamieszkiwało Rzeczpospolitą Obojga Narodów po zawarciu unii lubelskiej?
około 5 milionów
około 15 milionów
około 7 milionów
około 12 milionów
około 7 milionów