Pytania i odpowiedzi

Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Pozytywizm polski i kultura narodowa na przełomie wieków.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1115 razy
Pytanie 1
Jaką nazwę nosiła akademia skupiająca wybitnych polskich naukowców, założona w 1873 roku w Krakowie?
Akademia Umiejętności
Pytanie 2
Na terenie którego z zaborów najintensywniej prowadzono pracę u podstaw?
pruskiego
Pytanie 3
Jak nazywano literaturę pozytywistyczną nawiązującą do wydarzeń powstania styczniowego?
literaturą postyczniową
Pytanie 4
Zaznacz polskich twórców okresu pozytywizmu.
Eliza Orzeszkowa
Bolesław Prus
Henryk Sienkiewicz
Maria Konopnicka
Jan Matejko
Pytanie 5
W którym roku Henryk Sienkiewicz otrzymał Literacką Nagrodę Nobla?
w 1905 r.
Pytanie 6
Stanisław Przybyszewski, Jan Kasprowicz i Stefan Żeromski to przedstawiciele:
modernizmu
Pytanie 7
Dzieło przedstawione na obrazku jest przykładem nurtu:
impresjonizm
Pytanie 8
Jak nazywał się Polak, który udoskonalił kinematografy?
Kazimierz Prószyński
Pytanie 9
Za kolebkę kultury masowej uznaje się:
Stany Zjednoczone i Europa Zachodnią
Pytanie 10
Połącz w pary artystę z zajmowaną przez niego dziedziną.
Stanisław Wyspiański
literatura i malarstwo
Helena Modrzejewska
aktorstwo
Maria Konopnicka
literatura, poezja
Władysław Podkowiński
malarstwo