Fiszki: Biochemia 16/17 I termin

Strona 3

.Spośród podanych poniżej stwierdzeń, wskaż zdanie fałszywe
Pokaż odpowiedź
.Niedokrwistość hemolityczna charakteryzuje m.in.
Pokaż odpowiedź
W biosyntezie pierścienia purynowego dawcą atomu azotu w pozycji 3 i 1 jest odpowiednio
Pokaż odpowiedź
Cykl purynowy zachodzi w :
Pokaż odpowiedź
6-merkaptopuryna jest inhibitorem
Pokaż odpowiedź
Jednym z aminokwasow ktory wybudowywany jest kotranslacyjnie w strukturę białek jest
Pokaż odpowiedź
Wskaż punkt w ktorym prawidłowo przyporządkowano rodzaj zołtaczkiz wynikami badań laboratoryjnych
Pokaż odpowiedź
Prawda jest , żę ssyntetaza karbamoilofosforanowa II
Pokaż odpowiedź
POdczas segradacji częśći porfirynowej hemu w obecności tlenu uwalniany jest drobnocząteczkowy produkt. Jest nim
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: