Fiszki: Biochemia 16/17 I termin

Strona 2

.Tauryna jest wykorzystywana do:
Pokaż odpowiedź
Zaznacz fałszywe:
Pokaż odpowiedź
Pierwsza reakcja w szlaku katabolicznym większości aminokwasow zachodzi przy udziale:
Pokaż odpowiedź
Koenzymem dla deaminacji oksydacyjnej jest:
Pokaż odpowiedź
.Ostatecznymi produktami katabolizmu pirymidyn są:
Pokaż odpowiedź
Podaj prawidłową kolejność enzymow w szlaku katabolizmu adenozyny:
Pokaż odpowiedź
.Które z poniższych stwierdzeń na temat cysteiny jest nieprawdziwe
Pokaż odpowiedź
.Zapalenie stawów oraz pigmentacja tkanki łącznej (ochronoza) może być spowodowana utlenianiem, a następnie polimeryzacją kwasu
Pokaż odpowiedź
.Fałsz o serotoninie
Pokaż odpowiedź
.N-acetyloglutaminian jest aktywatorem:
Pokaż odpowiedź
Zaznacz odpowiedź prawidłową:
Pokaż odpowiedź
.Redukcja difosforanu rybonukleotydu do difosforanu 2- deoksyrybonukleozydu przebiega z udziałem
Pokaż odpowiedź
.Który związek może być akceptorem grupy aminowej w każdym typie transaminacji
Pokaż odpowiedź
Ktory związek odpowiada za funkcję transportową grup aminowych
Pokaż odpowiedź
W żółtaczce hemolitycznej
Pokaż odpowiedź
.Przyporządkuj prawidłowo zespół do enzymu
Pokaż odpowiedź
Aminotransferaza tyrozynowa:
Pokaż odpowiedź
.Wybierz odpowiedź fałszywą:
Pokaż odpowiedź
.Zaznacz odpowiedź fałszywą
Pokaż odpowiedź
purynowych ma znacznie obniżoną aktywność jednego z enzymów biorących udział w reakcjach rezerwowych puryn. Jego hiperurykemia może być spowodowana zmniejszonym powstawaniem jednego z regulatorów syntezy puryn, jest nim
Pokaż odpowiedź

Materiały powiązane z testem: