Powtórzenie: Biochemia 16/17 I termin

Inne, powtórzenie. 49 pytań.

Ktory z poniższych aminokwasow występujących w histonach najczęściej podlega acetylacji:
lizyna
Reakcja umożliwiająca rozpoczęcie cyklu purynowego
2ADP --- ATP + AMP
Pierwsza linia obrony mózgu przed hiperamonemią, syntetyzowana jest:
glutaminian
Dwa atomy azotu w moczniku pochodzą z:
a. asparaginianu, amoniaku
Transaminacja NIE zachodzi:
Zachodzi we wszystkich tych procesach
U pacjenta z hiperhomocysteinemia sens ma suplementacja wszystkich witamin oprócz:
witaminy C
Zaznacz fałszywe
homocysteina powstaje w organizmie człowieka w wyniku remetylacji metioniny
Z aminokwasów: Glu, Gln, Pro, Hyp powstaje alfa-ketoglutaran
.Putrescyna powstaje w wyniku
dekarboksylacji ornityny
Wybierz prawidłowe zestawienie związku i produktu, który powstaje w wyniku jego dekarboksylacji
ornityna --- putrescyna
2.Amfibolicznym substratem do syntezy aminokwasow nie jest
histamina
.Zaznacz prawdę o fenyloalaninie:
żadna odpowiedź nie charakteryzuje poprawnie fenyloalaniny
Czterotygodniowy noworodek często wymiotuje i ma drgawki. Pomiędzy tymi epizodami jest bardzo ospały. Badania wykazały powiększoną wątrobę, we krwi obniżone stężenie cytruliny i obniżony BUN. Jakich objawów można oczekiwać u tego dziecka?
a. podwyższonego stężenia glutaminy we krwi oraz podwyższonego stężenia kwasu orotowego w moczu
.Pacjent z wrodzoną chorobą ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy i udaru. Bez niedokrwistrości megaloblastycznej i z hematokrytem w normie. Prawidłowy stan kwasu foliowego. Defekt enzymu
syntazy cystationinowej
.Aminokwasy przemieniające się do alfa-ketoglutaranu:
a. arginina, prolina, histydyna, glutamina, glutaminian 17
.Porfiria mieszana
koproporfiryna III w moczu i protoporfiryna IX w kale
.30-letni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć z cyklicznymi bólami brzucha. Pacjent był zdezorientowany, a jego zachowanie wskazywało na problemy o podłożu psychiatrycznym. W testach laboratoryjnych wykazano zwiększony poziom kwasu 5-aminolewulinowego oraz porfobilinogenu. Diagnostyka molekularna ujawniła występowanie mutacji w genie kodującym deaminację porfobilinogenu. Która diagnoza, spośród wymienionych jest w tym przypadku najbardziej prawdopodobna?
ostra porfiria przerywana
.Spośród poniższych zdań dotyczących defektów metabolicznych cyklu mocznikowego wybierz stwierdzenie fałszywe
hiperamonemia ma najcięższy przebieg, gdy blok metaboliczny występuje przed reakcją katalizowaną przez syntetazę argininobursztynianową
.Dioksygenaza 4-hydroksyfenolopirogronianowa do prawidłowej aktywności potrzebuje
jonow Cu2+, askorbinianu, tlenu
.W biosyntezie którego aminokwasu prekursorem może być seryna?
glicyna
.Fosforylaza nukleozydowa
umożliwia ponowne wykorzystanie pirymidyn (droga Salvege)
jest wykorzystywana w czasie degradacji puryn
hydrolizuje nukleotydy i uwalnia rybozo-1-fosforan

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.