Biochemia 16/17 I termin

Ktory z poniższych aminokwasow występujących w histonach najczęściej podlega acetylacji:
lizyna
histydyna
leucyna
arginina
Reakcja umożliwiająca rozpoczęcie cyklu purynowego
2ADP --- ATP + AMP
ADP---- ATP + AMP
2ATP ----2AMP + PPi
Pierwsza linia obrony mózgu przed hiperamonemią, syntetyzowana jest:
glutamina
glutaminian
asparagina
mocznik
Dwa atomy azotu w moczniku pochodzą z:
a. asparaginianu, amoniaku
b. alaniny i amoniaku
c. argininobursztynianu i amoniaku
d. glutaminy i amoniaku
Transaminacja NIE zachodzi:
Mostek asparaginowo-jabłczanowy
W przemianie azotu aminokwasow
W cyklu alaninowym
Zachodzi we wszystkich tych procesach
Dalej
Pozostało 9 stron