Świat po I wojnie światowej , test z historii

System wersalski Odbudowa powojenna i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie. Test dla liceum z historii. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Świat po I wojnie światowej "

1) Do wydarzeń dopisz rok. ( liczba tak jak np: 966)
2) Wybierz tereny, które Niemcy stracili na skutek traktatu wersalskiego : ( 2 zostały podane dodatkowo)
3) Jakie zadanie miała Liga Narodów:
4) Do państwa dopisz maksymalną liczbę wojsk, jakie dane państwo mogło posiadać. Odpowiedź poprawna to: np 77000
5) Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
6) Połącz odpowiednią datę z wydarzeniem.
7) Wybierz skutki wojny światowej. ( 2 zostały podane dodatkowo)
8) Twórcą nowego ładu był:
9) Połącz datę z wydarzeniem.
10) Wyjaśnij pojęcia. W tym celu połącz je w pary.
11) Wskaż, które z cech należą do państwa nazizmu. (1 błędna)
12) Wskaż, cechy państwa faszystowskiego . 1 błędna odpowiedź
13) Połącz odpowiednio.
14) Połącz odpowiednio:
15) Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
16) Połącz w pary.
17) Napisz datę do wydarzenia. Ma to być wyłacznie liczba np: 1999
18) Zdecyduj czy dane zdanie jest prawdziwe lub fałszywe. Wpisz literkę P gdy zdanie jest prawdziwe lub F, kiedy zdanie jest fałszywe.
19) Założenie lewicy ( frontu ludowego) to: ( 1 został podany dodatkowo)
20) Połącz odpowiednio.