Fizjologia 3, test z biologii

Fizjologia książeczka, str (pdf str 11-20) Test dla studentów z biologii. Test składa się z 114 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia 3"

1) Dwucukry dzielimy na:
2) Dwutlenek węgla wiązany jest przez akceptor
3) Dyfuzja cząsteczek w żelatynie zależy od:
4) Dyfuzja jest efektem:
5) Dysocjacja elektrolityczna zachodzi pod wpływem:
6) Dysocjacja wody:
7) Dzięki obecności na zewnątrz cząsteczki białka zdysocjonowanych grup chemicznych
8) Dzięki zjawisku kutynizacji i korkowacenia roślina chroniona jest przed:
9) Dzięki zjawisku kutynizacji i korkowacenia roślina chroniona jest przed:
10) Efekt Pasteura polega na tym że:
11) Efekt Tyndala polega na:
12) Efektywnie działający katalizator charakteryzują takie cechy jak:
13) Elektroforezę aminokwasów przeprowadza się w celu:
14) Elektrolity mają wyższy potencjał osmotyczny:
15) Enancjomerem glukozy nie jest:
16) Energia aktywacji jest to:
17) Energia kinetyczna cząsteczek zależy od:
18) Energia promieniowania fotosyntetycznego czerwonego:
19) Enzymy
20) Enzymy
21) Enzymy mają istotny wpływ:
22) Enzymy mogą współdziałać z:
23) Enzymy są białkami:
24) Enzymy są kontrolowane przez:
25) Epiderma liści jest:
26) Feofityna to:
27) Ferradoksyna:
28) Filoteksja to:
29) Fosforylacja fotosyntetyczna jest:
30) Fosforylacja jest to:
31) Fosforylacja oksydacyjna
32) Fosforylacja substratowa:
33) Fotosynteza jest procesem:
34) Fragmenty koleoptylli owsa najszybciej zwiększają swóją długość
35) Frankia aini występuje u olszy:
36) Fruktoza ma dwa razy mniej izomerów optycznych ponieważ:
37) Gibereliny
38) Glukoza jest:
39) Gleby leśne sprzyjają rozwojowi
40) Glicerol może tworzyć astry z:
41) Glicerol powstaje w wyniku:
42) Glicyna to aminokwas którego nazwa chemiczna brzmi:
43) Glicyna to najprostrzy aminokwas który
44) Glikosysomy:
45) Glukoza jest jedynym końcowym produktem hydrolizy:
46) Glukoza ma:
47) Glukoza:
48) Grupa karboksylowa monosacharydów:
49) Hemicelulozy są:
50) Hydratacja jest to:
51) Hydrolazy katalizują rozkład różnych związków organicznych, któremu towarzyszy rozpad między innymi wiązań:
52) Hydroliza jest procesem odwrotnym do reakcji:
53) Hydroliza lipidów zachodzi dzięki enzymom z grupy lipaz, które występują w :
54) Hydroliza skrobi zachodzi w obecności:
55) Hydroliza zasadowa kwasów tłuszczowych nazywana jest:
56) Hydroliza zasadowa tłuszczów prowadzi do powstania
57) II-rzędowa struktura zgiętej kartki występuje w białkach, stabilizowana jest przez:
58) Ile gramów azotanu wapnia należy wziąść aby otrzymać 1 litr 30% rru o gęstości 1,3g/mol
59) Ile ml 2,5M roztworu kwasu siarkowego należy użyć do zobojętnienia 250ml 2M rru KOH:
60) Ilość energii swobodnej wydzielanej przy oddychaniu tlenowym z 1g substratu:
61) Inhibitacja współzawodnicza polega na:
62) nhibitory wzrostu znajdują się w nasieniu jabłoni w:
63) Intensywność fotosyntezy można oznaczyć wg ilości:
64) Intensywność transpiracji można zmierzyć za pomocą metody:
65) Istotą fotosyntezy jest:
66) Istotą oddychania jest:
67) Jądro jest miejscem syntezy:
68) Jony wodorowęglanowe używane przez roślinę do wymiany za pobranie rru glebowego aniony pochodzą:
69) Kataliza enzymatyczna polega na:
70) Koagulację koloidu przyspiesza
71) Koenzym jest to
72) Koenzymy to związki w skład których wchodzi:
73) Komórka o P=15atm umieszczona w czystej wodzie:
74) Komórka o pełnym turgorze w czystej wodzie:
75) Komórka o potencjale osmotycznym 15atm i turgorze 8atm w czystej wodzie pobiera wodę aż:
76) Komórka w roztworze hiposomatycznym:
77) Komórki inicjalne to:
78) Komórki inicjalne związków ilościowych pojawiają się w strefie:
79) Komórki kambrium wytwarzają komórki macierzyste
80) Komórki kolumeli w czapeczce:
i 34 innych...