Pytania i odpowiedzi

Rodzaje i gatunki literackie

Pytanie 1
Obecność podmiotu lirycznego jest charakterystyczna dla rodzaju:
lirycznego
Pytanie 2
Didaskalia, czyli informacje od autora dotyczące zachowania i wyglądu postaci oraz miejsc, występują tylko w rodzaju:
dramatycznym
Pytanie 3
Zaznacz cechy bajki:
charakter dydaktyczny
zawiera morał
wierszowany utwór
krótki utwór
Pytanie 4
Wpisz, jaki rodzaj literacki (liryka, epika, dramat) reprezentują podane gatunki:
komedia: dramat
hymn: liryka
fraszka: liryka
epos: epika
nowela: epika
tragedia: dramat
Pytanie 5
Zaznacz te utwory, które należą do gatunku epickiego:
Homer ,,Odyseja"
Henryk Sienkiewicz ,,Krzyżacy"
Bolesław Prus ,,Z legend dawnego Egiptu"
Pytanie 6
W którym rodzaju literackim występują akty i sceny?
W dramacie
Pytanie 7
Połącz w pary rodzaje literackie z ich opisem
Liryka
+
rodzaj, w którym osoba mówiąca w utworze wyraża swoje uczucia, emocje, refleksje
Epika
+
rodzaj, charakteryzujący się obecnością narratora przytaczającego losy bohaterów
Dramat
+
rodzaj, w którym o losie bohaterów dowiadujemy się z dialogów i monologów
Pytanie 8
Utwór: ,,Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy, Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy; Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, Wszystko to minie jako polna trawa; Naśmiawszy się nam i naszym porządkom, Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom." to:
liryka, fraszka
Pytanie 9
,,Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga Orszulo, tym zniknienim swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było: Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło." Przytoczony fragment reprezentuje:
lirykę
Tren
Pytanie 10
Pieśni to przykłady jakiego rodzaju?
Liryki