Test: Sprawdzian czynniki regulujące zachowanie człowieka,definicje,sprawdzenie wiadomości

Jest to test,który służy sprawdzeniu wiadomości teoretycznych z WOSu. Tematem sprawdzianu są czynniki regulujące zachowanie człowieka.

6 pytań WOS Marii
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.