Sprawdzian czynniki regulujące zachowanie człowieka,definicje,sprawdzenie wiadomości test

Sprawdzian czynniki regulujące zachowanie człowieka,definicje,sprawdzenie wiadomości, test z WOSu

Jest to test,który służy sprawdzeniu wiadomości teoretycznych z WOSu. Tematem sprawdzianu są czynniki regulujące zachowanie człowieka.

6 pytań WOS Marii