Test wiedzy

Sprawdzian czynniki regulujące zachowanie człowieka,definicje,sprawdzenie wiadomości

Jest to test,który służy sprawdzeniu wiadomości teoretycznych z WOSu. Tematem sprawdzianu są czynniki regulujące zachowanie człowieka.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1298 razy