Strona 1

Niemcy - zachodni sąsiad Polski

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Ile wynosi wartość PKB Niemiec?
6,3 bln dolarów
9,5 bln dolarów
3,6 bln dolarów
1,2 bln dolarów
Pytanie 2
Jacy są mieszkańcy Niemiec?
leniwi i bogaci
nudni i przedsiębiorczy
leniwi i biedni
pracowici i przedsiębiorczy
Pytanie 3
Czy Niemcy należą do Unii Europejskiej?
Nie
Tak
Pytanie 4
Wymień 2 czynniki rozwoju gospodarczego Niemiec.
potrzeba niezwykle kosztownej przebudowy gospodarki wschodniej części kraju i kryzys gospodarczy
udział w planie Marshalla i gospodarka wolnorynkowa
podzwrotnikowy klimat i roślinność stepowa
Pytanie 5
Jakie usługi mają największy udział w PKB Niemiec?
usługi finansowe i przemysł samochodowy
turystyka
rolnictwo
Pytanie 6
Wymień dwóch partnerów handlowych Niemiec.
Pytanie 7
Wymień dwa problemy gospodarcze i społeczne Niemiec.
dodatni przyrost naturalny i konieczność przebudowy zachodniej części kraju
dodatni współczynnik przyrostu naturalnego i światowy kryzys demograficzny
starzenie się społeczeństwa niemieckiego i wzrastająca konkurencja tanich rynków pracy
Pytanie 8
Stolica Niemiec to...