Pytania i odpowiedzi

Niemcy - zachodni sąsiad Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy podstawowej o Niemczech na podstawie książki "Puls Ziemi 2" rozdziału Sąsiedzi Polski
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1853 razy
Pytanie 1
Ile wynosi wartość PKB Niemiec?
3,6 bln dolarów
Pytanie 2
Jacy są mieszkańcy Niemiec?
pracowici i przedsiębiorczy
Pytanie 3
Czy Niemcy należą do Unii Europejskiej?
Tak
Pytanie 4
Wymień 2 czynniki rozwoju gospodarczego Niemiec.
udział w planie Marshalla i gospodarka wolnorynkowa
Pytanie 5
Jakie usługi mają największy udział w PKB Niemiec?
usługi finansowe i przemysł samochodowy
Pytanie 6
Wymień dwóch partnerów handlowych Niemiec.
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania
Pytanie 7
Wymień dwa problemy gospodarcze i społeczne Niemiec.
starzenie się społeczeństwa niemieckiego i wzrastająca konkurencja tanich rynków pracy
Pytanie 8
Stolica Niemiec to...
Berlin
Pytanie 9
Pełna nazwa polska Niemiec.
Republika Federalna Niemiec
Pytanie 10
Waluta obowiązująca w Niemczech to...
euro
Pytanie 11
Z ilu krajów związkowych składają się Niemcy?
16