Fiszki

Niemcy - zachodni sąsiad Polski

Test w formie fiszek Test wiedzy podstawowej o Niemczech na podstawie książki "Puls Ziemi 2" rozdziału Sąsiedzi Polski
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1899 razy
Ile wynosi wartość PKB Niemiec?
1,2 bln dolarów
6,3 bln dolarów
9,5 bln dolarów
3,6 bln dolarów
3,6 bln dolarów
Jacy są mieszkańcy Niemiec?
leniwi i biedni
pracowici i przedsiębiorczy
nudni i przedsiębiorczy
leniwi i bogaci
pracowici i przedsiębiorczy
Czy Niemcy należą do Unii Europejskiej?
Tak
Nie
Tak
Wymień 2 czynniki rozwoju gospodarczego Niemiec.
potrzeba niezwykle kosztownej przebudowy gospodarki wschodniej części kraju i kryzys gospodarczy
podzwrotnikowy klimat i roślinność stepowa
udział w planie Marshalla i gospodarka wolnorynkowa
udział w planie Marshalla i gospodarka wolnorynkowa
Jakie usługi mają największy udział w PKB Niemiec?
usługi finansowe i przemysł samochodowy
turystyka
rolnictwo
usługi finansowe i przemysł samochodowy
Wymień dwóch partnerów handlowych Niemiec.
Stany Zjednoczone i Wielka Brytania
Wymień dwa problemy gospodarcze i społeczne Niemiec.
dodatni współczynnik przyrostu naturalnego i światowy kryzys demograficzny
starzenie się społeczeństwa niemieckiego i wzrastająca konkurencja tanich rynków pracy
dodatni przyrost naturalny i konieczność przebudowy zachodniej części kraju
starzenie się społeczeństwa niemieckiego i wzrastająca konkurencja tanich rynków pracy
Stolica Niemiec to...
Berlin
Pełna nazwa polska Niemiec.
Republika Federalna Niemiec
Waluta obowiązująca w Niemczech to...
euro
Z ilu krajów związkowych składają się Niemcy?
16