Test z języka angielskiego

Czasowniki nieregularne - Past participle

Czsowniki nieregularne w języku angielskim. 3 forma, Past participle
Ilość pytań: 69 Rozwiązywany: 6721 razy