Test z języka angielskiego

Czasowniki nieregularne / Irregular Verbs

Ćwiczenie z czasowników nieregularnych, test przeznaczony dla uczniów pierwszej klasy liceum. Wymagane formy czasownika to : infinitive, past simple, past participle. Sprawdź swoją znajomość irregular verbs.
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 9127 razy