Strona 2

Kultury tkankowe 5

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 9
Pytanie 10
Wybierz nieprawdziwe zdanie dotyczące białka rb.
kontroluje aktywność czynnika E2F
jego nazwa pochodzi od nowotworu retinoblastoma
ulega fosforylacji przeprowadzonej przez kompleks kinazy z właściwą dla niej cykliną
w wyniku defosforylacji uwalnia czynnik E2F, który stymuluje proliferację komórki
Pytanie 11
Z powstawaniem nowotworu nie są związane następujące zjawiska:
niekontrolowana proliferacja komórek
mutacja w genach supresji nowotworowej, które powstrzymują proliferację komórek
recesywna mutacja w onkogenach, co prowadzi do niekontrolowanej proliferacji komórek
zablokowanie apoptozy i rozregulowanie cyklu komórkowego
Pytanie 12
Pytanie 13
Wśród czynników transkrypcyjnych E2F :
anty-proliferacyjne odpowiadają za remodelowanie chromatyny
pro-proliferacyjne odpowiadają za remodelowanie chromatyny
anty-proliferacyjne wykazują wrażliwość na czynnik pRB
pro-proliferacyjne wykazują wrażliwość na czynnik pRB i hamują cykl komórkowy
Pytanie 14
Nieprawdą jest, że białko p16:
Powoduje hamowanie kinazy zależnej od cyklin.
Jest małym inhibitorem białkowym.
Jest białkiem, którego gen jest kodowany w locus INK4A.
Powstaje z transkryptu ß genu kodowanego przez locus INK4A.
Pytanie 15
Pytanie 16
Które z poniższych stwierdzeń jest nie prawdziwe?
zmutowane geny, które powodują nadmierną proliferację komórek w procesach nowotworowych nazywamy onkogenami
Istotną cechą komórek nowotworowych jest reaktywacja telomerazy
Proliferacja komórek oraz cykl komórkowy to procesy ściśle związane z procesem ontogenezy
Białko Mex-5/6 jest jedynym który decyduje o ułożeniu wrzeciona podczas podziału komórki